Tytuł artykułu: Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy

Autorzy: FRĄK, M., NESTOROWICZ, A.

Słowa kluczowe: jakość sanitarna, stan sanitarny, zbiorniki wodne

Streszczenie: Analizie poddano stan sanitarny wody trzech zbiorników znajdujących się na terenie parków miejskich m.st. Warszawy, tj.: Glinianek Szczęśliwickich, Glinianek Moczydłowskich i Jeziorka Kamionkowskiego. Badania przeprowadzono w maju i lipcu 2006 obejmowały analizy bakteriologiczne oraz chemiczne wody. Określono obecność bakterii wskaźnikowych: Escherichia coli (NPL i miano), Streptococcus faecalis (NPL i miano), Clostridium perfringens (ogólna liczba jtk). Zbadano liczebność bakterii psychrofilnych i mezofilnych (ogólna liczba jtk). Analizy chemiczne obejmowały podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia wód (BZT5, OWO, N og). Wyniki zestawiono z obowiązującymi normatywami. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz na wysoki poziom zanieczyszczenia organicznego. Prawdopodobnie zanieczyszczenie to wynika z wprowadzenia do wody zbiorników ścieków bytowych. Wody badanych zbiorników stanowią zagrożenie zdrowotne dla człowieka. Nie mogą być zatem wykorzystane jako kąpieliska, a stanowić jedynie element urozmaicający krajobraz.

Cytowanie w stylu APA: Frąk, M. & Nestorowicz, A. (2009). Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 3-10.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Frąk & Nestorowicz, 2009), następne powołania: (Frąk & Nestorowicz, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Frąk, Magdalena, Anna Nestorowicz. "Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 3-10.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Frąk, & Nestorowicz 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Frąk_Nestorowicz_2009_PNIKS, author={Frąk, Magdalena and Nestorowicz, Anna}, title={Ocena stanu sanitarnego wybranych zbiorników wodnych parków miejskich Warszawy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A1/art1.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={3-10}}

Pełny tekst PDF


Go Back